2016-08-18
 
Informējam,ka sakarā ar audzēkņu skaita pieaugumu un skolas mācību procesa pilnvērtīgai nodrošināšanai ar 2016.gada 1.septembri ir izmainīti skolas zvana laiki.
2016-08-16
 
Ikšķiles vidusskola aicina 1.klašu skolēnus un to vecākus, visus skolēnus un interesentus uz jaunā mācību gada atklāšanas pasākumu.
2016-08-15
 
Ikšķiles vidusskola aicina visus skolas absolventus, darbiniekus uz Ikšķiles vidusskolas 50 gadu jubileju-salidojumu 2016.gada 10.septembrī.
2016-08-01
 
Informējam, ka no 2016.gada 15.augusta līdz 22.augustam notiks papildus audzēkņu uzņemšana 10.klasē, darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00 (dokumentus iesniedzot skolas kancelejā).
2016-06-27
 
Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darba laiks: 15-22 stundas nedēļā (2-3 dienas). Darba alga: no 600.00 par 1 likmi (21.stunda).
2016-06-01
 
Informējam, ka Ikšķiles vidusskola izsludina audzēkņu uzņemšanu septītajās klasēs "Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā izglītības programmā". Dokumentu iesniegšana audzēkņu uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 7.klasē ir paredzēta līdz 22.jūnijam darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00, dokumentus iesniedzot skolas kancelejā.
2016-05-31
 
Pēc esošās situācijas analīzes, kā arī ņemot vērā aptaujas par dienasgrāmatu izmantošanu skolā rezultātus, skolas vadība ir konceptuāli pieņēmusi lēmumu sākot ar 2016./2017.mācību gadu, izmantot papīra formāta dienasgrāmatas tikai sākumskolas klasēs, sākot ar 5.klasi pilnībā pārejot uz "e-klases" izmantošanu.
2016-04-07
 
Informējam skolēnus un to vecākus, ka sākot ar šā gada 11.aprīli un līdz mācību gada beigām Ikšķiles vidusskolā mācību procesa laikā (stundās, starbrīžos, pasākumos) mobilos telefonus skolā lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu.
2016-02-22
 
Informējam, ka piektajās klasēs ieviestās e-kartes ar šā gada martu tiks ieviestas arī pārējās Ikšķiles vidusskolas klasēs. Lai nerastos aizķeršanās naudas pārskaitīšanai e-kartē lūdzam vecākus korekti ievadīt visus maksājuma datus.
2016-02-02
 
Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas maksas atvieglojumiem, Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka pašvaldības kompensācija par daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs tiks piešķirta arī ar mērķi kompensēt launaga ēdienreizes izmaksas tiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Ikšķiles novada pašvaldības, citas pašvaldības vai privātas izglītības iestādes 1.- 4.klasē. Ja launaga izmaksas ir mazākas par pašvaldības kompensācijas apmēru, kompensācija tiks izmaksāta atbilstoši faktiskajām launaga izmaksām
Arhīvs:
1 2 3 4 5 6 7 8