2016-06-27
 
Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darba laiks: 30-40 stundas nedēļā (5 dienas). Darba alga: no 600.00 euro par 1 likmi (21.stunda).
2016-06-27
 
Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darba laiks: 15-22 stundas nedēļā (2-3 dienas). Darba alga: no 600.00 par 1 likmi (21.stunda).
2016-06-01
 
Informējam, ka Ikšķiles vidusskola izsludina audzēkņu uzņemšanu septītajās klasēs "Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā izglītības programmā". Dokumentu iesniegšana audzēkņu uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 7.klasē ir paredzēta līdz 22.jūnijam darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00, dokumentus iesniedzot skolas kancelejā.
2016-05-31
 
Pēc esošās situācijas analīzes, kā arī ņemot vērā aptaujas par dienasgrāmatu izmantošanu skolā rezultātus, skolas vadība ir konceptuāli pieņēmusi lēmumu sākot ar 2016./2017.mācību gadu, izmantot papīra formāta dienasgrāmatas tikai sākumskolas klasēs, sākot ar 5.klasi pilnībā pārejot uz "e-klases" izmantošanu.
2016-05-26
 
Informējam, ka dokumentu iesniegšana audzēkņu uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 10.klasē ir paredzēta no 2016.gada 13.jūnija līdz 22.jūnijam darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00(dokumentus iesniedzot skolas kancelejā.
2016-05-23
 
Informējam, ka līdz 25.maijam skola informēs sesto klašu vecākus par nākamā mācību gadā plānoto jauno izglītības programmu īstenošanas uzsākšanu un klašu komplektēšanu.
2016-04-07
 
Informējam skolēnus un to vecākus, ka sākot ar šā gada 11.aprīli un līdz mācību gada beigām Ikšķiles vidusskolā mācību procesa laikā (stundās, starbrīžos, pasākumos) mobilos telefonus skolā lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu.
2016-03-23
 
Šobrīd Ikšķiles vidusskolā tiek nodrošinātas brīvpusdienas visiem 5.-9.klašu audzēkņiem. Brīvpusdienu summa dienā, kas ir paredzēta viena audzēkņa ēdināšanai ir 1.42 eiro.
2016-03-04
 
Informējam, ka, sākot no 2016. gada 7.marta līdz 2016. gada 31.maijam Ikšķiles vidusskolas 5.-9.klašu audzēkņiem tiks piešķirts finansējums 1,42 euro dienā pusdienu nodrošināšanai. Nauda tiks ieskaitīta skolēna e-kartē, kuru 7.martā skola izsniegs audzēkņiem.
2016-02-22
 
Informējam, ka piektajās klasēs ieviestās e-kartes ar šā gada martu tiks ieviestas arī pārējās Ikšķiles vidusskolas klasēs. Lai nerastos aizķeršanās naudas pārskaitīšanai e-kartē lūdzam vecākus korekti ievadīt visus maksājuma datus.
Arhīvs:
1 2 3 4 5 6 7 8