2016-05-26
 
Informējam, ka dokumentu iesniegšana audzēkņu uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 10.klasē ir paredzēta no 2016.gada 13.jūnija līdz 22.jūnijam darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00(dokumentus iesniedzot skolas kancelejā.
2016-05-23
 
Informējam, ka vēl līdz 2016.gada 31.maijam vecāki var iesniegt dokumentus bērnu uzņemšanai 1.klasē. Tāpat informējam, ka vecāku kopsapulce topošo pirmklasnieku vecākiem notiks 2016.gada 8.jūnijā plkst.18.30 skolas aktu zālē.
2016-05-23
 
Informējam, ka līdz 25.maijam skola informēs sesto klašu vecākus par nākamā mācību gadā plānoto jauno izglītības programmu īstenošanas uzsākšanu un klašu komplektēšanu.
2016-04-21
 
Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darba līgums tiks noslēgts ar 2016.gada 15.augustu. Darba laiks: līdz 25 stundām nedēļā (3 vai 4 dienas).
2016-04-07
 
Informējam skolēnus un to vecākus, ka sākot ar šā gada 11.aprīli un līdz mācību gada beigām Ikšķiles vidusskolā mācību procesa laikā (stundās, starbrīžos, pasākumos) mobilos telefonus skolā lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu.
2016-03-23
 
Šobrīd Ikšķiles vidusskolā tiek nodrošinātas brīvpusdienas visiem 5.-9.klašu audzēkņiem. Brīvpusdienu summa dienā, kas ir paredzēta viena audzēkņa ēdināšanai ir 1.42 eiro.
2016-03-04
 
Informējam, ka, sākot no 2016. gada 7.marta līdz 2016. gada 31.maijam Ikšķiles vidusskolas 5.-9.klašu audzēkņiem tiks piešķirts finansējums 1,42 euro dienā pusdienu nodrošināšanai. Nauda tiks ieskaitīta skolēna e-kartē, kuru 7.martā skola izsniegs audzēkņiem.
2016-02-22
 
Informējam, ka piektajās klasēs ieviestās e-kartes ar šā gada martu tiks ieviestas arī pārējās Ikšķiles vidusskolas klasēs. Lai nerastos aizķeršanās naudas pārskaitīšanai e-kartē lūdzam vecākus korekti ievadīt visus maksājuma datus.
2016-02-02
 
Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas maksas atvieglojumiem, Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka pašvaldības kompensācija par daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs tiks piešķirta arī ar mērķi kompensēt launaga ēdienreizes izmaksas tiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Ikšķiles novada pašvaldības, citas pašvaldības vai privātas izglītības iestādes 1.- 4.klasē. Ja launaga izmaksas ir mazākas par pašvaldības kompensācijas apmēru, kompensācija tiks izmaksāta atbilstoši faktiskajām launaga izmaksām
2016-01-18
 
Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka šī gada janvārī ir stājušies spēkā jauni pašvaldības saistošie noteikumi “Kārtība, kādā piešķir pašvaldības kompensāciju maksas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu daudzbērnu ģimeņu bērniem daļējai segšanai izglītības iestādēs”.
Arhīvs:
1 2 3 4 5 6 7