Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2019-01-31
 
Sociālās un pilsoniskās izglītības nedēļā šogad no 21.- 25.janvārim Ikšķiles vidusskolā notika daudzveidīgi pasākumi, lai skolas skolēnu kolektīvs, kopīgi atceroties Barikāžu laika notikumus, pilnveidotu savas zināšanas Latvijas vēsturē un gūtu izpratni par to, kāda bijusi vēsturiski tautai brīvības iegūšanas cena. Īpaša vērība tika akcentēta par laika posmu no 1918. gada, neatkarīgas Latvijas pasludināšanas, līdz 1991.gadam – valstiskās neatkarības atjaunošanai.
2019-01-30
 
Žurnālistikas pulciņa dalībnieki ieplānojuši dažādas intervijas, lūk, pirmā no intervijām, ko sagatavojusi Sanda Bērziņa.
2019-01-16
 
16. janvārī mūsu skolā norisinājās Starpnovadu mūzikas skolotāju metodiskā diena.
2019-01-02
 
Gada nogalē, decembra mēnesī, Ikšķiles vidusskolas skolēni iesaistījās dažādās valodas mākslas nedēļas aktivitātēs, skolas latviešu valodas olimpiādē un skolas angļu valodas olimpiādē, lai saskatītu un izvērtētu arī valodas māksliniecisko vērtību. Pasākumu organizēšanas konceptuālais vēstījums dalībniekiem bija: “Tas, ko saprotam ar vārdu “māksla”, ir mainīgs lielums. Līdzīgi arī valoda – tiklīdz abstrahējamies no tās lietotāja pozīcijas un mēģinām pavērst uz to teorētisku refleksiju – nav nekas pašsaprotams.”* Līdz ar to arī apgalvojums - “Valoda ir māksla!” Un tā ir daudzveidīga!” Tamdēļ arī visu pasākumu organizēšanas mērķis bija, sadarbojoties un līdzdarbojoties valodas un mākslas aktivitātēs, sekmēt skolēnu motivāciju mērķtiecīgi pilnveidot valodas, saziņas un sociokultūras kompetences.
2018-12-14
 
14.decembrī notika ikgadējais Adventa teātra sporta draudzības turnīrs Iecavas vidusskolā.
2018-12-14
 
Jau vairākus gadus pēc kārtas Ikšķiles vidusskolas skolēni sekmīgi startē Robertam Mūkam veltītajā Vislatvijas jaunrades darbu konkursā.
2018-12-13
 
Šonedēļ mājturības un tehnoloģijas nodarbībās 6.-8.klašu meitenes skolotājas Daces Ozolas-Krastiņas vadībā ir cītīgi cepušas, veidojušas un dekorējušas piparkūku namiņus, lai 13.decembrī pirms Baltā koncerta Ziemassvētku tirdziņā tos varētu pārdot un iegūtos līdzekļus nodot Alises atbalstam.
2018-12-03
 
Šogad skolā iededzām svecītos divos Adventa vainagos, gan "lielajā" skolā, gan sākumskolā!
2018-11-21
 
21. novembrī skolā notika vairākas tikšanās ar Henriju Klaidu Skujiņu (mācās Rīgas Biznesa skolā) un Tomu Skujiņu (beidzis Banku augstskolu), kurā viņi dalījās pieredzē ar mūsu jauniešiem par to, kā uzstādīt mērķus, kā tos sasniegt un kādas ir iespējas mūsdienu jauniešiem.
2018-11-21
 
21. novembrī sākumskolā notika tikšanās "Pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošinājums"
Arhīvs: