Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

Ikšķiles vidusskolā 2019./2020. mācību gadā strādā  vairāk kā 80 pedagogi (tai skaitā interešu izglītības pedagogi)


Sākumskolas pedagogi

Sandra Tilta, Sandra Narvaite, Ieva Radziņa-Sproģe, Dina Muceniece, Aija Katkovska, Daiga Kiršholce, Kristīne Garklāva, Laura Salnāja, Zane Hartmane, Santa Kamša, Ruta Rudzīte,  Inga  Barce, Agnese Circene, Sanda Skujiņa, Velga Pujāte, Gita Aleksandroviča, Edīte Eglīte, Ināra Auziņa (pedagoga palīgs), Vineta Flintere (pedagoga palīgs), Madara Ločmele, Ilze Loginova

Latviešu valodas pedagogi

Zane Bēķe, Ginta Silkalne, Sanda Ziemele-Miezīte, Gunta Grejere, Kristīne Bezzubova, Sandra Erinovska, Ieva Rasima

Angļu valodas pedagogi

Anita Brūmele, Ilze Ļeonova, Aija Jakovļeva, Inese Lubecka,  Inese Barone, Marta Žagare

Krievu un vācu valodas pedagogi

Elza Daukšte, Svetlana Rudzinkova, Svetlana Eihenbauma, Irina Audere-Auderiņa (arī angļu val.), Grineta Kimmele (vācu val.)

Matemātikas pedagogi

Tatjana Kaskeviča, Inga Kumeliņa, Ligita Briede, Vineta Mičāne, Inese Ābele, Ilze Krastiņa

Eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Virgīnija Birkmane (ķīmija), Madara Miltoviča (fizika), Linda Titoviča (dabaszinības), Didzis Avišāns (mehatronika), Marta Zedina (bioloģija)

Sociālo zinību mācību priekšmetu pedagogi

Elita Serafimoviča (vēsture), Līna Bužoka (ģeogrāfija), Ruta Dišereite (vēsture), Velga Pujāte (kristīgā mācība), Ginta Liepiņa (vēsture)

Sporta pedagogi

Elita Šteinberga, Diāna Grīnberga, Iļja Nazarovs, Artūrs Priževoits, Dinija Dāle (interešu izglītība)

Mājturības un tehnoloģiju pedagogi

Dace Ozola-Krastiņa, Aivars Birkmanis, Santa Kamša, Madara Ločmele, Margita Siliņa

Vizuālās mākslas pasniedzēja

Iveta Bernāne

Mūzikas pedagogi

Sarmīte Viļuma, Maira Līduma, Linda Ivanova, Edīte Eglīte

Ekonomikas pasniedzēja

Barba Lielbārde

Informātikas un datorikas pasniedzējas

Monta Vanaga, Līva Ālīte, Aija Katkovska (sākumskola)

Speciālās izglītības skolotāja

Sandra Siliņšmite

Interešu izglītības pedagogi

Normunds Krastiņš, Oskars Kļava, Daiga Sosnare, Dinija Dāle, Margita Siliņa