Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

Ikšķiles vidusskolā 2018./2019. mācību gadā strādā  81 pedagogs (tai skaitā interešu izglītības pedagogi)


Sākumskolas pedagogi

Sandra Tilta, Inga Leizandere,  Sandra Narvaite, Ieva Radziņa-Sproģe, Dina Muceniece, Aija Katkovska, Daiga Kiršholce, Kristīne Garklāva, Laura Salnāja, Zane Hartmane, Santa Kamša, Liāna  Batņa, Ruta Rudzīte,  Inga  Barce, Agnese Circene, Sanda Skujiņa, Velga Pujāte, Ināra Auziņa (pedagoga palīgs), Vineta Flintere (pedagoga palīgs)

Latviešu valodas pedagogi

Zane Bēķe, Ginta Silkalne, Sanda Ziemele-Miezīte, Gunta Grejere, Kristīne Bezzubova, Sandra Erinovska, Ieva Rasima

Angļu valodas pedagogi

Anita Brūmele, Ilze Ļeonova, Aija Jakovļeva, Inese Lubecka,  Inese Barone, Liene Marculāne

Krievu un vācu valodas pedagogi

Elza Daukšte, Svetlana Rudzinkova, Svetlana Eihenbauma, Irina Audere-Auderiņa, Grineta Kimmele (vācu val.)

Matemātikas pedagogi

Tatjana Kaskeviča, Inga Kumeliņa, Rima Kalniete, Ligita Briede, Vineta Mičāne

Eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Vita Poriete (bioloģija, dabaszinības), Virgīnija Birkmane (ķīmija), Madara Miltoviča (fizika), Līga Bite (dabaszinības), Didzis Avišāns (mehatronika)

Sociālo zinību mācību priekšmetu pedagogi

Elita Serafimoviča (vēsture), Līna Bužoka (ģeogrāfija), Ruta Dišereite (vēsture), Velga Pujāte (kristīgā mācība), Ginta Liepiņa (vēsture)

Sporta pedagogi

Elita Šteinberga, Diāna Grīnberga, Iļja Nazarovs, Artūrs Priževoits, Dinija Dāle (interešu izglītība)

Mājturības un tehnoloģiju pedagogi

Dace Ozola-Krastiņa, Aivars Birkmanis

Vizuālās mākslas pasniedzēja

Iveta Bernāne

Mūzikas pedagogi

Sarmīte Viļuma, Maira Līduma, Linda Ivanova

Ekonomikas pasniedzēja

Ieva Rasima

Informātikas pasniedzējas

Monta Vanaga, Līva Ālīte

Speciālās izglītības skolotājas

Sandra Siliņšmite, Sarmīte Zukule

Interešu izglītības pedagogi

Normunds Krastiņš, Oskars Kļava, Daiga Sosnare, Dinija Dāle, Linda Kalniņa-Roderte