Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

Lai sekmētu Ikšķiles vidusskolas katra skolotāja izaugsmes, koncepcijas un pedagoģiskā kolektīva meistarības līmeņa motivētu profesionālā līmeņa paaugstināšanu,  Ikšķiles vidusskolā darbojas sešas metodiskās komisijas:

  • Sākumskolas metodiskā komisija (vadītāja: Solvita Zirne);
  • Kultūras un sporta metodiskā komisija (vadītājs: Iļja Nazarovs);
  • Sociālās un pilsoniskās audzināšanas metodiskā komisija (vadītāja: Ruta Dišereite);
  • Dabaszinību un inženierzinātņu metodiskā komisija (vadītāja: Madara Miltoviča);
  • Valodu metodiskā komisija (vadītāja: Sandra Erinovska);
  • Matemātikas un datorzinību metodiskā komisija (vadītāja: Ligita Briede).

Metodisko komisiju reglaments