Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2017-09-15
 

Ikšķiles vidusskolā e-karte tiek izmantota 5.-12.klašu skolēniem kā skolēnu apliecība un kā karte norēķiniem skolas ēdnīcā. Lai saņemtu šo karti, skolēnam un viņa vecākiem jāparaksta vienošanās par kartes izmantošanu.


Lai skolēns skolas ēdnīcā norēķinātos ar e-karti, audzēkņu vecākiem ir jāieskaita nauda Ikšķiles novada pašvaldības kontā: A/S “SEB banka”; kods: UNLALV2X, konta nr.: LV89UNLA0050016278274. Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:    

bērna vārds  uzvārds;    

bērna personas kods;

bērna klase (piem., 5 d);

informācija: ēdnīcas kartes papildināšana.


Lai sistēma atpazītu informāciju, lūdzam to ievadīt bez pieturzīmēm (komatiem, punktiem).

Piemēram: VĀRDS UZVĀRDS 010101-01010  5 D ĒDNĪCAS KARTES PAPILDINĀŠANA


Tāpat e-kartē naudu var ieskaitīt pašvaldība, piemēram, daudzbērnu ģimeņu ēdināšanas kompensācijas, brīvpusdienas utml.

Lai vecāki varētu kontrolēt naudas atlikumu uz bērna kartes ir divas iespējas: pirmā -atlikums ir redzams uz bērnam skolas ēdnīcā izdotā čeka, otrā - portālā skolenakarte.lv. Vecāku pieejas adrese portālam ir http://www.skolenakarte.lv

Tos vecākus, kuri vēlas sekot informācijai bērnu e-kartēs (naudas atlikuma un iemaksu apskate; katras dienas pusdienu ēdiena izvēles apskate) šajā portālā, lūdzam atsūtīt Jūsu e-pasta adresi, kā arī bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu uz e-pastu: ekarte@ikskilesvidusskola.lv . Pēc tā saņemšanas, Jūsu e-pasta adrese 24 stundu laikā (darba dienās) tiks ievietota programmā un Jūs saņemsiet paroli. Lietotāja vārds būs Jūsu e-pasta adrese. Ja ir kādas neskaidrības saistībā ar portāla darbību, lūgums rakstīt uz iepriekš  minēto e-pastu.