Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

2020-03-19
 

Cienījamie skolēni un vecāki!

Atbilstoši Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumam Nr. 103, mācību process no šī gada 23.marta līdz 14.aprīlim notiks attālināti un aicinu iepazīties ar zemāk minēto informāciju!

Ikšķiles vidusskolā par oficiālo saziņas un informācijas apmaiņas līdzekli ir noteikta e-klase.

Lūgums vecākiem pārliecinieties, vai Jūsu bērnam ir sava piekļuve e-klasei, jo mācību uzdevumi un materiāli tiks sūtīti uz skolēna e-klases pastu, savukārt piekļuve soma.lv un uzdevumi.lv materiāliem ir iespējam tikai ar skolēna paroli.

 Saziņa ar skolotājiem e- klasē notiek darba dienās no plkst. 08:00 – 15:00. Lūdzam ņemt vērā, ka saziņa ar skolotājiem, kas Ikšķiles vidusskolā nestrādā pilnas 5 dienas, notiek tikai tajās dienās, kad skolotājam mūsu skolā ir stundas.

Klašu audzinātāji izmanto ierastos saziņas kanālus ar klasi (e-klase, whatsapp vai sms) .

Lai mācību process noritētu veiksmīgi, lūdzam skolēnus (vecākus) ievērot sekojošo:

*) Katru dienu ieiet e-klasē un noskaidrot, uzdoto mācību vielu!

*) Priekšmetu skolotāji uzdoto mācību vielu/stundas tēmu ierakstīs e-klasē un/vai sūtīs e-klases e-pastā.

*) Skolēni, atbilstoši skolotāja norādījumiem, iesūta e-klasē vai citā skolotāja norādītajā veidā savus darbus, atbildes un uzdod jautājumus, ja tādi rodas, lai skolotājs var pārliecināties, ka skolēns apgūst uzdoto!

Gadījumā, ja bērns konkrētajā dienā veselības vai tehnisku iemeslu dēļ nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, vecākiem nekavējoties jāinformē klases audzinātāja.

Skola, apzinoties situāciju, ka ģimenēs ir vairāki skolēni, kuriem  mācību procesam nepieciešams izmantot datoru, taču pieejams ir viens dators, mācību uzdevumu veikšanai noteiks ilgāku laika periodu, lai visi skolēni var veikt  uzdoto.

Laika periodā no 23.03. – 14.04. pieejamas attālinātas pedagogu palīga, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas (saziņa e – klasē).

Vecākiem lūgums sekot līdzi sava bērna attālinātajām mācībām.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar skolotāju, klases audzinātāju vai direktora vietniekiem, izmantojot e-klasi!

Cieņā

Ikšķiles vidusskolas direktore

Ginta Liepiņa