Vietnes karte
Saites

Mēs sociālajos tīklos

Jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem...

Ikšķiles vidusskolas Skolēnu pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija un tā līdzdarbojas Skolas darba organizēšanā. Pašpārvalde ir pašu Skolas skolēniu radīta vienība, kas uz konstruktīvu ieteikumu pamata uzstājas kā vidutājs starp skolēnu un Skolas vadību.

Pašpārvaldes sastāvu veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu Skolas sabiedriskās dzīves veidošanos.

 Skolēnu pašpārvaldes reglaments

2019. gada 18.septembrī mūsu skolā notika Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas, kurās par pašpārvaldes prezidenti tika ievēlēta Sanda Bērziņa.

Apņēmīga, radoša un sabiedriski aktīva - tā par Sandu saka tuvākie draugi. Rūpes, lai Ikšķiles vidusskolas skolēni justos uzklausīti, tiek uzskatītas par pienākumu, jo draudzīgas attiecības uzlabos arī vidi skolā. Šogad tika dota iespēja arī 5.-9.klasēm pieteikties Skolēnu pašpārvaldei, kura, protams, tika izmantota. Sadarbībai ir liela nozīme, un ir taču jauki, ka katrs viedoklis tiek uzklausīts un pieņemts. Jaunajai Skolēnu pašpārvaldes prezidentei patīk veidot video, ceļot, jo tas atver jaunas durvis iespējām, aktīvi iesaistīties dažādās jauniešu aktivitātēs un organizācijās, kā arī apmeklēt pasākumus, kuri noteikti “liekami zināšanu bagāžā”. Sanda uzskata, ka Ikšķiles vidusskolā mācās talantīgi un aktīvi skolēni, kuri vienmēr ir gatavi jauniem piedzīvojumiem un iespējām, un to ir prieks redzēt.

Lai jaunām zināšanām un iespējām bagāts mācību gads!