Aktuāli!

Nākamās skolēnu un darbinieku testēšanas reizes paredzētas 23.septembrī un 7.oktobrī.

Tā kā rodas arvien vairāk jautājumu, kas ir karantīna un kas ir jāievēro, lūgums iepazīties ar skaidrojumu: https://covid19.gov.lv/covid-19/drosibas-pasakumi/karantina.

Ja tiek pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi, fiziskām personām sods var sasniegt līdz 2000 eiro!

Par skolu

Skolas vēsture 

Ikšķiles novada skolu vēsture ir sena. Ikšķiles skolas pirmsākumi meklējami 1864.gadā, kad Elkšņu kroga ēkā ierīkoja pagasta skolu. Pēc aptuveni simt gadiem 1966. gadā saulainā rudens dienā Elkšņu skolas kolektīvs pārcēlās uz pašu pilsētas centru. Tur astoņgadīgās skolas telpās divās maiņās mācījās gan latviešu,gan krievu bērni.

Ikšķiles iedzīvotāju skaitam turpinot pieaugt, esošā skolas ēka kluva par šauru, tāpēc 1990.gadā tika nodota ekspluatācijā liela, trīsstāvu piebūve un skola kļuva par Ikšķiles vidusskolu. 2002.gadā tika uzbūvēts sporta komplekss ar zāli un palīgtelpām, 2008.gadā tika uzbūvēta vēl viena skolas piebūve, jo pieaugot audzēkņu skaitam, telpas kļuva par šauru. Savukārt 2011.gada rudenī tika uzbūvēts moderns sporta stadions. 2016.gada rudenī skolai sāka būvēt piebūvi, kurā paredzēts izvietot sākumskolas klase.

2006.gada rudenī Ikšķiles skola svinēja savu 40-to jubileju. Par godu šai jubilejai tika izgatavots skolas karogs, ko 1. septembrī uzsākot jauno mācību gadu iesvētīja mācītājs, savukārt 2016.gada rudenī skola nosvinēja 50-to jubileju.

2018.gada rudenī skolā tika atklāta skaista un plaša sākumskolas piebūve.

 

Izglītības programmas 

Skolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

1) Pamatizglītības programma

2) Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 

3) Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā izglītības programma

4) Vispārējās vidējās izglītības programma

5) Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 

6) Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

7) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

8) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem