Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Pedagogi

Ikšķiles vidusskolā 2020./2021. mācību gadā strādā  vairāk kā 90 pedagogi (tai skaitā interešu izglītības pedagogi)


Sākumskolas pedagogi

Sandra Tilta,  Sandra Narvaite, Ieva Radziņa-Sproģe, Dina Muceniece, Aija Katkovska, Daiga Kiršholce, Kristīne Garklāva, Laura Salnāja, Zane Hartmane, Santa Kamša, Ruta Rudzīte,  Inga  Barce,  Sanda Skujiņa, Gita Aleksandroviča, Edīte Eglīte, Madara Ločmele, Sanita Tauriņa, Agita Dembovska, Kitija Pūpola, Anita Siliņa, Velga Pujāte (pedagoga palīgs), Elita Šteinberga (pedagoga palīgs), Ināra Auziņa (pedagoga palīgs), Anete Adamoviča (pedagoga palīgs)

Latviešu valodas pedagogi

Zane Bēķe, Ginta Silkalne, Sanda Ziemele-Miezīte, Gunta Grejere, Kristīne Bezzubova, Ieva Rasima

Angļu valodas pedagogi

Anita Brūmele, Ilze Ļeonova, Aija Jakovļeva, Inese Lubecka,  Inese Barone, Marta Žagare, Agnese Circene, Mārīte Marta Vizbule

Krievu un vācu valodas pedagogi

Elza Daukšte, Svetlana Rudzinkova, Svetlana Eihenbauma, Irina Audere-Auderiņa, Grineta Kimmele (vācu val.)

Matemātikas pedagogi

Tatjana Kaskeviča, Inga Kumeliņa, Vineta Mičāne, Inese Ābele, Ilze Krastiņa, Svetlana Žarkovska, Solvita Zirne (sākumskola)

Eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Virgīnija Birkmane (ķīmija), Madara Miltoviča (fizika), Linda Titoviča (dabaszinības), Didzis Avišāns (mehatronika), Marta Zedina (bioloģija), Ainārs Zariņš (ķīmija), Taisija Strode (fizika)

Sociālo zinību mācību priekšmetu pedagogi

Elita Serafimoviča (vēsture), Līna Bužoka (ģeogrāfija), Megija Alksne (vēsture), Velga Pujāte (kristīgā mācība), Ginta Liepiņa (vēsture), Barba Lielbārde (sociālās zinības un ekonomika), Diāna Grīnberga (sociālās zinības)

Sporta pedagogi

Diāna Grīnberga, Iļja Nazarovs, Artūrs Priževoits, Rauls Rozenlauks, Sanita Tauriņa

Mājturības / dizaina un tehnoloģiju pedagogi

Dace Ozola-Krastiņa, Aivars Birkmanis, Santa Kamša, Madara Ločmele, Margita Siliņa

Vizuālās mākslas, kultūras un mākslas un tehniskās grafikas pedagoģe

Iveta Bernāne

Mūzikas pedagogi

Sarmīte Viļuma, Maira Līduma, Linda Ivanova, Edīte Eglīte, Ieva Radziņa Sproģe

Informātikas un datorikas pedagogi

Monta Vanaga, Līva Ālīte, Aija Katkovska (sākumskola), Ančereviča Madara, Diāna Ganiņa

Speciālās izglītības pedagogi

Sandra Siliņšmite, Ančereviča Madara

Interešu izglītības pedagogi

Normunds Krastiņš, Oskars Kļava, Daiga Sosnare, Dinija Dāle

Sociālie pedagogi

Žanna Rudakova

Zane Mundure

Muzeja pedagogs

Anna Indāne