Aktuāli!

Nākamās skolēnu un darbinieku testēšanas reizes paredzētas 23.septembrī un 7.oktobrī.

Tā kā rodas arvien vairāk jautājumu, kas ir karantīna un kas ir jāievēro, lūgums iepazīties ar skaidrojumu: https://covid19.gov.lv/covid-19/drosibas-pasakumi/karantina.

Ja tiek pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi, fiziskām personām sods var sasniegt līdz 2000 eiro!

Skolas noteikumi

Skolas noteikumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (ar 28.08.2020. un grozījumiem no 26.05.2021.)

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

Kārtība, kādā IVSK tiek organizēts izglītības process un tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Pielikums kārtībai, kādā IVSK tiek organizēts izglītības process un tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kārtība, kādā Ikšķiles vidusskolā no 2021.gada 19.aprīļa īstenojamas formālās izglītības āra nodarbības

1. klašu uzņemšanas noteikumi

Kārtība, kādā organizējamas mācību ekskursijas un ekskursijas Ikšķiles vidusskolā

Kārtība, kādā organizējama projektu nedēļa Ikšķiles vidusskolā

Skolēnu, vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība IVSK

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē (ar 07.01.2019)

Darba kārtības noteikumi

IVSK izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi (ar grozījumiem no 25.08.2016)

Iesniegums par skolas kavējumu (ar 01.01.2019.)

Ikšķiles novada pašvaldības noteikumi par apbalvojumiem un stipendijām

Pagarinātās dienas grupas darba kārtības noteikumi

Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes noteikumi

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

Problēmu risināšanas shēma

Ciklogramma

Skolas drošības noteikumi

Noteikumi par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.

Noteikumi par drošību skolā, tās teritorijā, ekskursijās un pārgājienos

Noteikumi par drošibu izglītības iestādes organizētajos pasākumos

Noteikumi par drošību sporta sacensībās un nodarbībās

Ugunsdrošības noteikumi skolēniem

Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā

Drošības noteikumi bioloģijas un ķīmijas kabinetā

Drošības noteikumi fizikas kabinetā

Drošības noteikumi informātikas kabinetā

Drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju kabinetā (meitenēm)

Drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju kabinetā (zēniem)

Elektrodrošibas noteikumi skolēniem