Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Individuālās karjeras konsultācijas

INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJAS

“Karjeras konsultēšana” ir pasākumu kopums, kas dod iespēju cilvēkam jebkurā vecumā un jebkurā dzīves posmā apzināties savas spējas, kompetences un intereses, lai motivēti izvēlētos un vadītu savu izglītību vai nodarbinātību atbilstoši tām. Tā palīdz cilvēkam veicināt sevis izzināšanu, savas profesionālās ievirzes apzināšanu, padziļināt izpratni par izglītību un iespējām darba tirgū.

Skolā tiek piedāvātas karjeras konsultācijas pie pedagoģes karjeras konsultantes Jolantas Priedes:

Lai pieteiktos konsultācijai, jaunietim jāatsūta ziņu e-klasē vai arī uz e-pastu jolanta@karjeraskonsultants.lv  (norādot, ka tā ir Ikšķiles vsk.) ziņā jānorāda vārdu, uzvārdu, klasi, e-pastu un tālruņa nr.